Coberta Quadern Dia del Llibre 2009

© 2019 Fundació Bromera per al Foment de la Lectura