Trajectòria

 

 

La trajectòria de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura està avalada per aspectes tan importants com:

  • La multitud d'activitats que ha dut a terme des de la seua fundació, l'any 2002, que corroboren el caràcter emprenedor i desinteressat de l'entitat.
  • El gran nombre de gestors culturals, mediadors, bibliotecaris, llibrers, docents i ciutadans que han participat i continuen participant en les campanyes, els cursos i les activitats que organitza.
  • L'impacte social de les campanyes culturals d'animació lectora que ha organitzat, totes elles de caràcter ambiciós, com «Llegir en valencià», organitzada des de l'any 2004, en col·laboració amb nombroses i importants entitats de caràcter públic i privat; «Llegir per a créixer», amb més d'1.000.000 d'exemplars de la guia Llegir per a créixer. Guia per a fer fills lectors, dirigida a pares i distribuïdes per tot el territori valencià i català; la campanya «Poemania, per a fer lectors de poesia», amb l'edició i la distribució per tots els centres i biblioteques valencianes d'un exemplar de la guia POEMANIA, i les campanyes «Primavera del llibre i la lectura», amb més de 40.000 quaderns editats i distribuïts per a commemorar les efemèrides literàries de la primavera, com el Dia Internacional del Llibre, etc.
  • Les nombroses entitats que any rere any renoven la seua col·laboració i patrocini en les activitats que la Fundació els ofereix. Entitats públiques com el Ministeri de Cultura, la Direcció General del Llibre de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Diputació de València, la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya; entitats de caràcter privat com la caixa d'estalvis més important a la Comunitat Valenciana, Bancaixa, la cooperativa de consum i alimentació més important al territori valencià, Consum, el principal grup televisiu autonòmic, Grup de Radiotelevisió Valenciana Canal 9, els periòdics Levante-EMV, El Mundo i ABC en les seues edicions Comunitat Valenciana; i mancomunitats de municipis, ajuntaments, biblioteques, hospitals, centres educatius, associacions, etc. Són algunes de les entitats que, amb la seua adhesió, avalen dia rere dia la qualitat dels projectes organitzats per la Fundació Bromera.

Un dels objectius principals de la Fundació Bromera és la formació de gestors culturals i mediadors (tècnics culturals, docents, bibliotecaris, llibrers, pares...) i, per descomptat, dels lectors, i se centra principalment en la població infantil i juvenil.

Des de la seua fundació, el 2002, ha organitzat, impulsat i patrocinat multitud de campanyes, cursos, jornades, conferències, tallers i visites d'autors; ha editat guies de lectura, i ha difós i ha commemorat esdeveniments culturals com el Dia Internacional del Llibre i altres celebracions importants vinculades al món de la cultura, el llibre i la lectura.

Així mateix, ha assessorat multitud d'institucions tant públiques com privades d'àmbit local, comarcal, autonòmic i nacional, i ha participat en congressos, trobades professionals i fòrums especialitzats de literatura infantil i juvenil, etc.

Cal destacar també que la Fundació Bromera participa habitualment en la programació cultural de molts ajuntaments, centres educatius, biblioteques, associacions i entitats culturals, universitats i moltes altres entitats que sol·liciten la seua col·laboració i assessorament per a posar en marxa les seues pròpies iniciatives.

Actualment té firmats convenis col·lectius de col·laboració amb distintes universitats, com la Universitat de València, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat d'Alacant, per mitjà dels quals pot organitzar cursos homologats d'extensió universitària, amb crèdits de lliure elecció o certificats del Servei de Formació Permanent dirigits a professorat, bibliotecaris, llibrers i gestors culturals interessats.

La Fundació Bromera habitualment col·labora també amb els Centres de Formació del Professorat, més coneguts en el territori valencià com CEFIRE, els quals gestionen la certificació oficial reconeguda per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana dirigida als docents en actiu del territori valencià.