Anna Ballester Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículum:

Anna Ballester Marco va nàixer a Borbotó. És professora de Secundària, contacontes i especialista en literatura infantil i juvenil. Ha impartit un gran nombre de cursos de formació del professorat sobre animació a la lectura, dinamització de biblioteques i dramatització. Ha publicat articles en diverses revistes, com ara CLIJ, Escola Catalana, Articles, Quaderns d’animació lectora i GUIX. A més, participa freqüentment en grups de treball i en altres activitats de formació del professorat. En aquest sentit, cal destacar la seua participació en nombrosos congressos i encontres professionals. En 2009 va publicar el seu primer llibre sobre tècniques per a treballar la poesia en distints àmbits: Poemania, guia pràctica per a fer lectors i lectores de poesia. I l’any 2010 va presentar la ponència La Poesía, un encuentro emocionante con la lengua y la literatura, referida al treball realitzat arran del llibre Poemania, en el 32º Congreso Internacional de IBBY. Al 2010 també ha publicat l’obra de teatre infantil Maleïda poma.

Enllaços

http://sites.google.com/site/annaballestermarco/